Ergotherapie helpt het dagelijks handelen verbeteren. Denk daarbij aan activiteiten als aankleden, schrijven, eten, boodschappen doen, fietsen, autorijden of het uitoefenen van hobby’s. Ook als vermoeidheid of mentale veranderingen belangrijke bezigheden in de weg staan, biedt ergotherapie uitkomst. De vraag, wens en ervaring van zowel de persoon met Parkinson als de naaste staan centraal. Samen met hen kijken ergotherapeuten hoe problemen bij dagelijkse activiteiten verminderd kunnen worden. Uitgangspunt daarbij is beter gebruikmaken van de mogelijkheden die er wél zijn. Zo adviseert een ergotherapeut over manieren die het makkelijker maken om een activiteit uit te voeren of stellen voor de dagindeling aan te passen. Ook kan strategietraining gegeven worden of bieden zij ondersteuning in de aanvraag van hulpmiddelen

Ergotherapie Rotterdam is aangesloten bij ParkinsonNet.

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson en parkinsonismen. Bijna 3.000 gespecialiseerde zorgverleners (o.a. neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen) zijn aangesloten bij dit netwerk. 

Het streven van het ParkinsonNet is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is. Dit doet men onder meer door de expertise te vergroten van zorgverleners middels scholingen, het ParkinsonNet jaarcongres en door onderzoek. Ze faciliteren een optimale samenwerking tussen de zorgverleners en maken de kwaliteit van de aangesloten zorgverleners transparant