Mensen met chronische pijn en/of vermoeidheid worden vaak beperkt in hun dagelijkse activiteiten. Door een beperkte lichamelijke belastbaarheid kan het zijn dat het niet meer lukt om alle activiteiten uit te voeren zoals men altijd gewend was om te doen. Wanneer er sprake is van chronische pijn en/of vermoeidheid verandert vaak het activiteitenniveau. Zo doet men vaak op goede dagen teveel activiteiten en op een slechte dag te weinig activiteiten. Er kan sprake zijn van structurele overbelasting of juist het mijden van bewegen uit angst. Ook speelt acceptatie een belangrijke rol in dit proces. 

Acute pijn heeft meestal een duidelijke oorzaak, bijvoorbeeld een verwonding of infectie. Met rust of na behandeling van de oorzaak, gaat deze pijn weer over. Pijn kan echter ook chronisch worden. We spreken van chronische pijn, wanneer pijnklachtenlanger dan 3 maanden blijven bestaan. Voorbeelden hiervan zijn: a-specifieke lage rugklachten, fybromyalgie, whiplash, CANS, CVE/ME.

Bij de ergotherapie worden samen met u de activiteiten geïnventariseerd waarin u problemen ondervindt en waaraan u graag iets wil veranderen zoals het beter verdelen van uw energie op de dag. De ergotherapeut kan u helpen hier meer bewust van te zijn en zo zelf meer invloed uit te oefenen op uw situatie. U krijgt meer inzicht in welke lichamelijke, sociale en psychische factoren uw klachten beïnvloeden en in stand houden. Vaak vraagt het ook om andere keuzes in uw leven en is een bewuste gedragsverandering nodig om meer balans vinden op de dag. 

Een ergotherapeut denkt mee naar mogelijkheden in plaats van te kijken naar de beperkingen. Wat zijn uw praktische problemen en welke oplossingen zijn hiervoor te bedenken? Om een goed beeld te kunnen krijgen wordt vaak een observatie gedaan van een dagelijkse activiteit waarbij de problemen zich voort doen. Ergotherapie heeft als doel de zelfredzaamheid van mensen met een tijdelijke of blijvende beperking vergroten. Het is belangrijk om het gevoel van eigenwaarde herstellen en daarmee de kwaliteit van leven te verbeteren.