Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) kan het gevolg zijn van een val of ongeluk. Maar NAH kan ook ontstaan door een hersenbloeding (CVA) of een neurologisch ziektebeeld zoals MS en Parkinson. Ook bij mensen met een contusio cerebri (hersenkneuzing) of een hersentumor kan er sprake zijn van NAH.

De ergotherapeut wordt vaak betrokken bij de zorg van cliënten met een neurologische aandoening. Soms komt de ergotherapeut in een vroeg stadium van de ziekte in beeld om ervoor te zorgen dat de cliënt zo zelfstandig mogelijk thuis kan blijven wonen.

De ergotherapeut kan ook door de arts/specialist worden ingeschakeld om de nazorg te verzorgen na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname. Er worden veel cliënten vanuit het ziekenhuis of revalidatiecentrum doorverwezen naar de ergotherapie in de eerste lijn. De ergotherapeut streeft ernaar om de thuisbegeleiding goed aan te laten sluiten na het ontslag. Wanneer er sprake is van NAH kunt u te maken krijgen met concentratieproblemen en problemen met het geheugen of lichamelijke problemen zoals een verlamming of een evenwichtsstoornis.

De ergotherapeut observeert de cliënt tijdens dagelijkse handelingen in de thuissituatie. Bij cliënten met neurologische problematiek wordt het handelen op motorisch en procesmatig gebied beoordeeld. Hierbij wordt er gekeken naar de planning, herkenning, geheugen en uitvoering van de activiteit. Problemen kunnen veroorzaakt worden door bijvoorbeeld krachtsverlies, geheugenproblemen, concentratie en tempo. Bij veel mensen met een NAH treden daarnaast veranderingen op in gedrag en karakter zoals sneller prikkelbaar of angstig zijn of er ontstaan problemen met communiceren. De ergotherapeut traint dagelijkse vaardigheden met de cliënt die belangrijk zijn voor hem of haar.