Ergotherapie is een paramedische discipline, net zoals fysiotherapie, logopedie en diëtetiek. Een ergotherapeut legt de focus niet op de beperkingen maar vooral op de activiteiten die voor u belangrijk zijn.

Het doel van ergotherapie richt zich op het verbeteren van het uitvoeren van dagelijkse handelingen en heeft als doel mensen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren.

Kenmerkend voor ergotherapie is de brede kijk op het handelen van de mens.

Ergotherapie kijkt naar dagelijkse handelingen waarover u niet tevreden bent over de uitvoering of u deze activiteit niet zelfstandig uit kan voeren. Hierbij bespreken we alle activiteiten van de dag van in de ochtend uit bed komen tot aan weer in bed gaan.

In de meeste gevallen vindt ergotherapie in de thuissituatie plaats, omdat de problemen in het dagelijks functioneren het beste bekeken kunnen worden op de plek waar ze plaats vinden.