Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering van uw ziektekostenverzekering. Iedere zorgverzekeraar vergoedt 10 behandeluren per kalenderjaar. De kosten van uw behandeling(en) tellen mee voor het eigen risico voor verzekerden van 18 jaar en ouder.

Mogelijk heeft u vanuit uw aanvullende verzekering recht op meer uren ergotherapie. Hiervoor verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Ergotherapie Rotterdam heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Op de website van independer vindt u een overzicht van alle zorgverzekeraars en de maximale aanvullende vergoeding voor ergotherapie.