Ergotherapie

Ergotherapie behandeling in de praktijk

Wat is Ergotherapie?

U kunt als gevolg van een ziekte, handicap of leeftijd, beperkingen ondervinden in het dagelijks leven. De ergotherapeut helpt u om opnieuw uw dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. Daarbij bespreekt de ergotherapeut praktische problemen op onderstaande gebieden.

Zelfredzaamheid:
Problemen op het gebied van persoonlijke verzorging, koken, uw mobiliteit binnenshuis en buitenshuis en het onderhouden van contacten. Eigenlijk gaat het om alle taken die iedereen dagelijks uitvoert.
Productiviteit:
Lichamelijke problemen kunnen ervoor zorgen dat u (tijdelijk) niet kunt werken, uw vrijwilligerswerk niet meer kunt doen of en het huishouden niet meer kan voeren zoals u gewend bent.
Ontspanning:
Hobby's uitvoeren, sporten en leuke activiteiten ondernemen.

De ergotherapeut zal samen met u inventariseren waarin u beperkingen ondervindt en gaat dan samen met u op zoek naar een gepaste oplossing. Dit kan door het trainen van nieuwe vaardigheden, het opnieuw of anders leren uitvoeren van de activiteiten, het aanpassen van uw omgeving of het inzetten van hulpmiddelen.

Een ergotherapeut heeft veel kennis van hulpmiddelen en kan daardoor het juiste hulpmiddel adviseren. Tevens zorgt de ergotherapeut voor het aanvragen van hulpmiddelen bij de gemeente of uw zorgverzekeraar waarbij ook het gehele aanvraagtraject begeleidt zal worden.

In de meeste gevallen vindt ergotherapie in de thuissituatie plaats, omdat de problemen in het dagelijks functioneren het beste bekeken kunnen worden op de plek waar ze plaats vinden. Als u in de regio Rotterdam en de Drechtsteden woont komt de ergotherapeut bij u aan huis voor behandeling. Weet u niet zeker of uw woonplaats binnen ons werkgebied valt, neem dan gerust contact met ons op via de contactpagina.

Promo video Ergotherapie Rotterdam

In samenwerking met de Hogeschool Rotterdam is bijgaande promotievideo gemaakt over het werk van ergotherapeuten

Aanmelden

aanmelden voor Ergotherapie

Hoe kan ik mij aanmelden voor Ergotherapie?

Een ergotherapiebehandeling mag gestart worden op verwijzing van een huisarts of specialist. Uw huisarts of specialist kan de verwijzing naar de praktijk sturen. U wordt dan binnen een week gebeld voor het maken van een afspraak. Soms krijgt u de verwijzing voor ergotherapie mee naar huis, zodat u zelf een ergotherapeut kunt benaderen. U kunt dan contact opnemen voor het maken van een afspraak.

Vanaf januari 2012 is ergotherapie bij een groot aantal verzekeraars direct toegankelijk. Door de verschillende voorwaarden van de zorgverzekeraars werken wij uitsluitend op verwijzing van uw huisarts of specialist.

Klik hier om het verwijsformulier ergotherapie te downloaden (pdf).
Klik hier om het verwijsformulier ergotherapie te downloaden (Word).

Vergoedingen


Logo NZA


Logo Independer

Hoe wordt Ergotherapie vergoed door de zorgverzekering?

Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering van uw ziektekostenverzekering. Iedere zorgverzekeraar vergoedt maximaal 10 behandeluren per kalenderjaar. De kosten van uw behandeling(en) tellen mee voor het eigen risico voor verzekerden van 18 jaar en ouder.

Mogelijk heeft u vanuit uw aanvullende verzekering recht op meer uren ergotherapie. Hiervoor verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Ergotherapie Rotterdam heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Op de website van Independer.nl staat tevens een overzicht van zorgverzekeraars die ergotherapie in het aanvullend pakket hebben opgenomen.

Is de polis van uw zorgverzekering ontoereikend, dan kunt u ook besluiten de behandelingen voor ergotherapie zelf te betalen.
Wij houden de tarieven aan die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld.

De tarieven voor ergotherapie in 2018 zijn als volgt:

Behandeling per kwartier: € 16,40
Aan huis toeslag per bezoek: € 27,45

Meer informatie over Ergotherapie Rotterdam? Volg ons op Facebook