Ergotherapie voor Ouderen

Kenmerkend voor ergotherapie bij ouderen is de zorg die wordt besteed aan onafhankelijkheid. Zonder dat er sprake is van een aandoening of ziekte kan ergotherapie hulp bieden bij algehele achteruitgang als gevolg van ouderdom. De ergotherapeut streeft ernaar om de cliënt zolang mogelijk zelfstandig in de thuissituatie te laten wonen. Veiligheid en tevredenheid van de cliënt zijn hierbij kernwoorden. Bij het intakegesprek staat het luisteren naar uw verhaal centraal. De beschrijving van de problemen zoals u die zelf ervaart, is voor ons van groot belang om een probleem te kunnen analyseren en op te lossen.

Ergotherapie voor Ouderen

Dementie

Een ander gevolg van ouderdom kan beginnende dementie zijn. Dagelijkse handelingen kunnen bij dementie een traject vol hindernissen worden als gevolg van bijvoorbeeld geheugenverlies, problemen met concentratie en oriëntatie en het inschatten van situaties. Thuiswonende ouderen met dementie hebben veel baat bij ergotherapie aan huis.

De ergotherapeut richt zich op betekenisvolle, dagelijkse activiteiten in de eigen woonomgeving waarbij de persoonlijke situatie gebaseerd op het levensverhaal van de cliënt als uitgangspunt wordt gebruikt. De ergotherapeut heeft als taak om de cliënt en de mantelzorger te begeleiden en te adviseren. Verder kan de ergotherapeut de cliënt opnieuw leren te handelen waarbij hij/zij gebruikt maakt van compensatie strategieën en visuele en auditieve reminders. Verder kan het structureren van de omgeving in overleg met de cliënt bevorderlijk zijn voor het verloop van dementie. Het steven is om de kwaliteit van leven in de thuissituatie zo hoog mogelijk te houden..


ergotherapie voor ouderen met dementie